7+

Кожуун чергелиг Тыва дыл хунунге тураскааткан тыва тоол моорейи «Шыяан ам» деп моорейге «Аяс » уруглар садындан Сарыглар Чойган киришкеш «Чечен менде» деп атка толептиг болган.